Högmarsö färja

Facit till tipspromenaden

Tipspromenad 1
Tipspromenad 2


Brandpumpen vid ångbåtsbryggan ur funktion

Tyvärr är brandpumpen vid ångbåtsbryggen ur funktion för tillfället. Pumpen vid färjeläget finns fortfarande till förfogande.
Fiber/ bredband på Högmarsö

Avtalet mellan IP-only och Högmarsö Samfällighet är nu klart och grävning i de delar som berör Högmarsövägen påbörjas ”så fort tjälen går ur marken” enligt IP-only (om det nu blir någon tjäle). Vad som gäller övriga delar och föreningar på ön får vi hänvisa till deras informationer. Via något som kallas ”Ledningskollen” har entreprenören som gräver tillgång till information vad som gömmer sig i marken av el- och telenät och andra officiella installationer. Men eftersom ön är full av ”egna” installationer som vatten, avlopp och kanske annat som inte finns med där, uppmanas varje medlem att själv märka ut eller på annat sätt meddela IP-only/ entreprenör sådana installationer. Det kommer att bespara grävningen mycket tid och, om inte annat, bespara mark- och tomtägare egna besvär. Projektet med fiber till Högmarsö ingår i ”Norrtälje inre Skärgård” tillsammans med bl a Löparö och Hemmarö. Det är ett biståndsprojekt och subventioneras av stat och kommun, en subvention som når ända till slutanvändaren dvs vi som mottagare på ön. När projektet är klart upphör subventionen för installation av fiber och att i efterhand koppla på en installation kan bli betydligt dyrare, något att tänka på för sina framtida generationer/ ägare på Högmarsö.